Czym są systemy do filtracji?

Systemy do filtracji próżniowej to zaawansowane narzędzie laboratoryjne, które jest używane w procesie oddzielania cieczy od ciał stałych lub innych składników, wykorzystując podciśnienie.  Działa na zasadzie wykorzystania różnicy ciśnień, aby przefiltrować ciecz od ciał stałych lub innych niepożądanych składników. Są szeroko stosowane w laboratoriach do oddzielania czystych cieczy od osadu, usuwania zanieczyszczeń lub przeprowadzania reakcji chemicznych wymagających wydzielania produktów reakcji. Są niezbędne w procesie przygotowywania próbek do analizy chemicznej, w mikrobiologii, farmakologii i wielu innych dziedzinach naukowych.

-50%
-50%