Wprowadzenie

Niniejszy artykuł stanowi szczegółową analizę testu dotyczącego wydajności kolby do hodowli komórkowej marki Nest T-25 707003. Celem badania było nie tylko ocenienie wzrostu komórek Vero, ale także dostarczenie kompleksowej analizy, która może być użyteczna dla specjalistów zajmujących się hodowlą komórkową.

Szczegóły Testu Wydajności Kolby do Hodowli Komórkowej marki Nest 

 • Przedmiot testu: Kolba do hodowli komórkowej T-25 707003
 • Numer raportu: LA-2023637
 • Data rozpoczęcia testu: 30 sierpnia 2023
 • Data zakończenia testu: 1 września 2023
 • Osoba przeprowadzająca test: Yan Rui
 • Recenzent: Zhao Jing

Cel Eksperymentu

Głównym celem eksperymentu było dokładne zrozumienie i ocena wzrostu komórek Vero w kolbie do hodowli komórkowej T-25 707003. Eksperyment miał na celu przyczynić się do wiedzy na temat skuteczności tej konkretnej kolby w hodowli komórek.

Narzędzia i Materiały

Narzędzia:

 • Inkubator na dwutlenek węgla (Model: MCO-15AC)
 • Odwrócony mikroskop (Model: OLYMPUS CKX41)

Odczynniki:

 • DMEM medium (SIGMA D6429)
 • Newborn calf serum (Sijiqing 22011-8615)
 • Pen Strep (Gibco 15140-122)
 • 0,25% trypsyna (Beyotime C0201)

Komórki do detekcji:

Komórki Vero zakupiono z Banku Komórek Komitetu ds. Zbierania Hodowli Typowych Chińskiej Akademii Nauk)

 

Cztery sterylne butelki hodowli komórkowych modyfikowane Nest o różnych pojemnościach.

Interesuje Ciebie biologia komórki? Zobacz nasze produkty przeznaczone do hodowli komórkowych

Produkty do hodowli komórkowej

Dołącz do naszej społeczności na Facebook

Etapy Eksperymentu

Przygotowanie Zawiesiny Komórek

Z przygotowanych komórek Vero utworzono zawiesinę o stężeniu 1×105/mL, a następnie zaszczepiono je w trzech kolbach T-25 707003 o objętości 5 ml. Ten etap eksperymentu zapewnił odpowiednie warunki początkowe dla oceny wzrostu komórek.

Obserwacja i Dokumentacja

Po 48 godzinach prowadzenia eksperymentu przystąpiono do obserwacji przylegania komórek. Zdjęcia pod mikroskopem o powiększeniu 40x dostarczyły ogólnej perspektywy, podczas gdy powiększenie 100x pozwoliło na dokładniejszą analizę struktury komórkowej.

Wyniki

Zdjęcia pod Mikroskopem (40x Powiększenie)

Wyniki tej części eksperymentu ukazały, że komórki Vero w kolbie do hodowli komórkowej T-25 707003 wykazywały przyleganie po 48 godzinach hodowli. To ważne spostrzeżenie sugeruje zdolność komórek do właściwego rozwoju.

Zdjęcia pod Mikroskopem (100x Powiększenie)

Dalsza analiza mikrostruktury komórek przy powiększeniu 100x potwierdziła, że komórki rozwijały się zdrowo, co jest kluczowym wskaźnikiem efektywności hodowli komórkowej.

Wnioski

Eksperyment potwierdził, że wszystkie komórki Vero w kolbie do hodowli komórkowej T-25 707003 rosły zdrowo i przylegająco. Charakteryzowały się normalnym kształtem, równomiernym rozmieszczeniem i dobrym stanem wzrostu. Te wyniki nie tylko zatwierdzają efektywność testowanej kolby, ale także mogą stanowić cenny wkład w rozwój nowych metod hodowli komórkowej, szczególnie w kontekście hodowli komórek Vero. Wartościowe dane uzyskane z tego badania mogą być wykorzystane przez naukowców i specjalistów w dziedzinie biotechnologii.

Inwestując w butelki Nest dostępne na Genoplast, nie tylko podniesiesz efektywność swoich eksperymentów, ale również zyskasz pewność, że pracujesz z najlepszym sprzętem dostępnym na rynku. Nie czekaj – zainwestuj w swój sukces już teraz! Kup butelki Nest na Genoplast i doświadcz różnicy w jakości hodowli komórkowej. Sprawdź również inne produkty od producenta Nest.

-50%

Butelki do hodowli komórkowej modyfikowane

Sterylne butelki do hodowli komórkowych modyfikowane

431.46485.46