GenoPlast logo

 

GenoPlast Biotech S.A.

Ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin

wpisana do rejestru przedsiębiorców

KRS: 0000920314

SĄD REJONOWY GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 2021-09-07 r.

kapitał zakładowy 1 010 000,00,00 zł opłacony w całości

NIP: 5922285953,

REGON: 389883133,

BDO: 000572589

Pliki do Pobrania

Realizowana strategia podatkowa 2021